Oznámení

Návrh – Závěrečný účet za rok 2019 Svazek obcí NY-KO

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí NY-KO včetně výsledku přezkoumání hospodaření ze dne 31.1.2020 a dalších příloh. Při přezkoumání hospodaření Svazku obcí NY-KO nebyly zjištěny chyby a nedostatky . – dokument naleznete na: v sekci úřední deska   Návrh –…

Změna č. 1 územního plánu Choťovice – úplné znění

Veřejná vyhláška – zahájení projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Choťovice Změna č. 1 územního plánu Choťovice – textová část změna č. 1 ÚP Choťovice – 4-výkres předpokládaných záborů PF změna č. 1 ÚP Choťovice – 3-koordinační výkres změna…