Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) – UZSVM/SKO/1739/2022-SKOM